Γενικές Συνελεύσεις
29 Μαϊος 2020
Ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, με την επωνυμία “EMOS PEHA LTD” και με την πλήρη απαρτία των...