Η αποστολή μας

Η EMOS PEHA είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία που στοχεύει στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με έναυσμα αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, προάγοντας ταυτόχρονα τον (δι)επιστημονικό διάλογο και την αλληλεπίδραση του επιστημονικού κλάδου με το ευρύτερο κοινό. Αποστολή μας είναι να συγκεντρώσουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την επίτευξη των στόχων μας και να κινητοποιήσουμε όσους αγαπούν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά να ενταχθούν στην ομάδα μας.

Στην EMOS PEHA επιδιώκουμε την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

Χρηματοδότηση, υποστήριξη και εκκίνηση ανασκαφών
Η εγκατάλειψη και ακύρωση αρχαιολογικών ανασκαφών είναι σύνηθες φαινόμενο στις μέρες μας, εξαιτίας της έλλειψης οικονομικών πόρων. Άμεση συνέπεια αυτής της δυσλειτουργίας είναι ότι πολλά πολιτιστικά μνημεία ανεκτίμητης αξίας παραμένουν θαμμένα στο έδαφος, καταδικασμένα στην αιώνια λησμονιά. Η EMOS PEHA φιλοδοξεί να εμπνεύσει χορηγούς και εθελοντές και να συνεργαστεί με τους αρχαιολόγους και τις κρατικές αρχές, ώστε να οργανώσει διεξοδικά και με συνέπεια κάθε πτυχή των αναγκαίων αρχαιολογικών ανασκαφών. 

Αναστήλωση και αποκατάσταση πολιτιστικών μνημείων
Πολλές φορές το πέρασμα του χρόνου και η εγκατάλειψη οδηγούν μοιραία τα έργα των προγόνων μας στη φθορά και την καταστροφή. Η EMOS PEHA έχει ως στόχο την αναστήλωση και αποκατάσταση των μνημείων μέσω της εξεύρεσης οικονομικών πόρων, της προσφοράς εθελοντικής εργασίας και της κινητοποίησης των αρμόδιων αρχαιολογικών υπηρεσιών.

Συντήρηση, καθαρισμός και ευπρεπισμός αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικών μνημείων
Πόσα πολιτιστικά μνημεία δεν βρίσκονται στο έλεος των καιρών εξαιτίας της αδυναμίας της κρατικής μηχανής; Πόσα καταστρέφονται, μαραζωμένα και άχαρα, ως συνέπεια της στέρησης της στοιχειώδους φροντίδας του ανθρώπου, μένοντας στείρες πνευματικές μήτρες; Η EMOS εισέρχεται δυναμικά στο πεδίο της φροντίδας των πολιτιστικών μνημείων, με δράσεις για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου τους και την επαρκή σήμανση των δρόμων που οδηγούν σε αυτά.

(Δι)επιστημονικός διάλογος και προσέγγιση του ευρύτερου κοινού
Η EMOS PEHA στηρίζει τον επιστημονικό και διεπιστημονικό διάλογο με τη διοργάνωση ημερίδων και τη συνεργασία με ειδικευμένους επιστήμονες. Επιπροσθέτως, επιδιώκουμε την ενεργοποίηση και την προσέγγιση του ευρύτερου κοινού προσφέροντας εκδρομές, περιπάτους, περιβάλλον δημιουργικής συζήτησης και την ευκαιρία εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις μας.

Στην EMOS PEHA πιστεύουμε ακράδαντα ότι με πάθος, ομαδική δουλειά και οικονομική διαφάνεια μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο και να πετύχουμε την υλοποίηση των στόχων μας.