1ο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με μη κερδοσκοπικούς σκοπούς EMOS PEHA

Στην Αθήνα την Τρίτη 26 Μαΐου 2020 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν προσκλήσεως του Γ. Γραμματέα κ. Ιωάννη Βασιλόπουλου.

Παρόντα τα μέλη οι κ.κ.

Μεταφτσής Ηλίας, Πέππας Ιωάννης, Βασιλόπουλος Ιωάννης, Παπατζίκος Νικόλαος, Σπηλιωτοπούλου Ελένη, Δασκαλοπούλου Μαρία. 

Το ΔΣ σε πλήρη απαρτία συζήτησε και αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα θέματα:

1ον Δημιουργία υποκαταστήματος της εταιρείας EMOS PEHA στην Ελλάδα

2ον Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος E-shop στην ιστοσελίδα της EMOS PEHA

Τα έσοδα του e-shop θα διατίθενται για τους σκοπούς της εταιρείας

3ον Διεξαγωγή εκπαιδευτικής δράσης στην περιοχή του Υμηττού με τίτλο

"Γνωρίζοντας από κοντά τους ναούς του Ομβρίου Διός και του Προοψίου Απόλλωνα"

4ον Διοργάνωση εκπαιδευτικής δράσης στην περιοχή της Πάρνηθας και γνωριμία με τις αρχαιότητες της

5ον Καθαρισμός αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή Μουριατάδα Μεσσηνίας σε συνεργασία με την Αρχαιολογική Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας 

Η λήξη της συνεδρίασης επήλθε έπειτα από την επίλυση των ζητημάτων.