Το καταστατικό μας

Εάν θέλετε να γνωρίσετε το καταστατικό μας κατεβάστε το παρακάτω αρχείο.

Καταστατικό