Το όραμά μας

Διακρατική βαλκανική συνεργασία

Το όραμα της EMOS PEHA είναι να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς όχι μόνο εντός του ελλαδικού χώρου αλλά και εντός των γειτονικών της βαλκανικών χωρών. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε την ανάπτυξη ισότιμων και αμοιβαίων σχέσεων και τη συνεργασία με τα γειτνιάζοντα βαλκανικά κράτη ώστε να αναδειχθούν οι κοινοί τόποι και οι αλληλεπιδράσεις που σημειώθηκαν κατά τους αιώνες στην χερσόνησο του Αίμου και συνετέλεσαν στην δημιουργία της σημερινής ποικιλόμορφης βαλκανικής ταυτότητας. Σε βάθος χρόνου και με άξονα τη συλλογική δραστηριοποίηση, η EMOS PEHA θέτει ως στόχο να παρακινήσει ανθρώπους από τα βαλκανικά κράτη να ενταχθούν στην ομάδα της: αποστολή μας θα είναι όλοι μαζί να αναδείξουμε τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του ελληνικού πολιτισμού και ταυτόχρονα να προβάλουμε την ιστορία, την ομορφιά και τον πολιτισμό της Χερσονήσου του Αίμου. Ως συμμάχους στο έργο της η EMOS PEHA καλεί τους κατοίκους της Βαλκανικής χερσονήσου αλλά και τους λάτρεις του πολιτισμού από ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να χρηματοδοτήσουν μέρος των δράσεών της και να συνεισφέρουν στην υλοποίησή τους. Έτσι όλοι μαζί θα συμπράξουμε ώστε να δοθεί νέα ζωή στα πολιτιστικά μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που αποτελούν διαχρονικά κοσμήματα των βαλκανικών χωρών. Με την ανάδειξη και αναστήλωση των μνημείων μπορεί να επιτευχθεί σε βάθος χρόνου μια πνευματική αναγέννηση της χερσονήσου. Οι λαοί της, αν και διαφέρουν ως προς την εθνικότητα, ενώνονται μέσα από το πνεύμα τους, το οποίο μπορεί να γίνει ξανά σημείο αναφοράς για την ισχυροποίηση των δεσμών τους. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η ζητούμενη ιστορική προοπτική και η συνέχιση της κοινής ιστορικής τους πορείας.

Προαγωγή έρευνας

Με τη χρηματοδότηση των ανασκαφών να αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της EMOS PEHA, επιδιώκουμε να έρθουν στην επιφάνεια σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία θα προσφέρουν νέες πληροφορίες για το παρελθόν. Ταυτόχρονα, ο (δι)επιστημονικός διάλογος και η προσφορά εθελοντικής εμπειρίας σε φοιτητές και νεαρούς απόφοιτους αρχαιολογίας προσδοκούμε ότι θα διευρύνουν τα πλαίσια συζήτησης γύρω από αρχαιολογικά και ανασκαφικά ζητήματα.

Τοπική ανάπτυξη

Οι καθαρισμοί, οι αναστηλώσεις και οι ανασκαφές που επιδιώκει να χρηματοδοτήσει η EMOS PEHA γίνονται σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα προκειμένου να αναδειχθούν οι αναρίθμητοι θησαυροί που παραμένουν αναξιοποίητοι σε όλη την έκταση της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται τα ευρήματα να φιλοξενούνται σε τοπικά μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι να συμβάλλουν στην ανάδειξη της ομορφιάς και του μοναδικού ιστορικού παρελθόντος της κάθε περιοχής.

Στήριξη τουρισμού

Μέσω της αξιοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων η EMOS PEHA επιδιώκει να δημιουργηθούν ισχυροί τουριστικοί πόλοι οι οποίοι θα βελτιώσουν την οικονομική ανάπτυξη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς θα έχει της ρίζες της στην επιστημονική προσέγγιση και στον σεβασμό του ελληνικού πολιτισμού και των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

Νέες θέσεις εργασίας

Η προαγωγή της έρευνας, η τοπική ανάπτυξη και η στήριξη του τουρισμού ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στον τομέα του πολιτισμού, των ανασκαφών, της αρχαιολογίας αλλά και της πολιτιστικής διαχείρισης και του εναλλακτικού τουρισμού.