Επιστημονικοί συνεργάτες
Αντωνία Βασιλοπούλου, Πρόεδρος της EMOS PEHA
MSc Βιοτεχνολόγος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Farid Gasanov, Λογιστής, Q Accountants
Ελένη Σπηλιωτοπούλου, MA Αρχαιολόγος
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Προϊστορική Αρχαιολογία στο University College of London. Έχω εργαστεί σε διάφορες Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα, στα πλαίσια ανασκαφών, διαχείρισης αρχαιολογικού υλικού, μελετών, ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, κλπ. Ο ρόλος μου στην εταιρία ως αρχαιολόγος είναι η συνεισφορά μου στην αρχαιολογική έρευνα και ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών προς το δημόσιο κοινό. Έχω αναλάβει συγκεκριμένα την επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς του πολιτισμού με μοναδικό στόχο τη κοινή συνεργασία μας προς όφελος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
Αντώνιος Γαβριηλίδης, Υποψ. Διδάκτωρ & ΜΑ Αρχαιολόγος
Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο οποίο ολοκλήρωσε επίσης το μεταπτυχιακό του δίπλωμα με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία. Επί του παρόντος πραγματοποιεί το διδακτορικό του στον τομέα Κλασικής Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Το διάστημα 2013 - 2018 συμμετείχε ως Υπεύθυνος Ανασκαφής και Επιστημονικός Συνεργάτης στην εκπαιδευτική και συστηματική Ανασκαφή της Ακρόπολης και της Οχύρωσης των Ελληνιστικών χρόνων της Βεργίνας, που διεξάγει σε ετήσια βάση το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως έκτακτος Αρχαιολόγος για λογαριασμό του Υπουργείου Πολιτισμού, στη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενώ έχει συνεργαστεί και με τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων στα πλαίσια του προγράμματος «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων».
Ζαχαρίας Τραϊανός, Web developer
Στέλλα Ρήγα, Αρχαιολόγος, MSc Cultural Management 
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Με τη συμμετοχή μου σε ανασκαφές, την εργασία μου ως φύλακας αρχαιοτήτων και την εθελοντική μου δράση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, το ενδιαφέρον μου προσανατολίστηκε στην πολιτισμική κληρονομιά, με τη διαχείριση της οποίας ασχολήθηκα στη διπλωματική μου εργασία, ολοκληρώνοντας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.Θεωρώ ότι η διατήρηση και η εξωτερίκευση της πολιτισμικής μας ταυτότητας και η επικοινωνία του πολιτιστικού μας πλούτου οφείλουν να τεθούν στο επίκεντρο και να αντιμετωπιστούν ως μείζονα ζητήματα της ελληνικής πολιτείας και της κοινωνίας.