Επιστημονικοί συνεργάτες
Νικόλαος Παπατζίκος, Πρόεδρος 
Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και υποψήφιος Διδάκτορας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ανασκαφών ελληνικών και ξένων φορέων στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Διαθέτει προϋπηρεσία στη θέση υπευθύνου σε ανασκαφικά, αναστηλωτικά και κοινωφελή έργα.
Ελένη Σπηλιωτοπουλου, MA Αρχαιολόγος
Είμαι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Προϊστορική Αρχαιολογία στο University College of London. Έχω εργαστεί σε διάφορες Εφορείες Αρχαιοτήτων ανά την Ελλάδα, στα πλαίσια ανασκαφών, διαχείρισης αρχαιολογικού υλικού, μελετών, ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, κλπ. Ο ρόλος μου στην εταιρία ως αρχαιολόγος είναι η συνεισφορά μου στην αρχαιολογική έρευνα και ανάδειξη των πολιτισμικών αγαθών προς το δημόσιο κοινό. Έχω αναλάβει συγκεκριμένα την επικοινωνία με όλους τους αρμόδιους φορείς του πολιτισμού με μοναδικό στόχο τη κοινή συνεργασία μας προς όφελος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
Farid Gasanov, Λογιστής, Q Accountants
Ζαχαρίας Τραϊανός, Web developer
Μαρία Δασκαλοπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Απόφοιτη του τμήματος Μεθοδολογίας Θεωρίας & Ιστορίας της Επιστήμης (νυν τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με προϋπηρεσία σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στο αντικείμενο της προώθησης, του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, αποτελεί το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για την κοινωνία του έργου της εταιρείας.
Αμαλία Καραντζαλή
Απόφοιτη του τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κατεύθυνση την Αρχαιολογία. Έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής σε συνεργασία με την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, απασχολούμενη  στο εργαστήριο συντήρησης του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσηνίας και έχει λάβει μέρος σε εργαστήρια αρχαιομετρίας και ενάλιας αρχαιολογίας.