Επιστημονικοί συνεργάτες
Αντωνία Βασιλοπούλου
MSc Βιοτεχνολόγος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Farid Gasanov, Λογιστής, Q Accountants
Λένα Σπηλιωτοπούλου, MA Αρχαιολόγος, University College London
Ζαχαρίας Τραϊανός, Web developer