29 Ιουνίου 2021

Ship iconography on the Penteskouphia pinakes from Archaic Corinth (Greece). Pottery industry and maritime trade.

By Hasaki E - Nakas Y

28 Ιουνίου 2021

Δίολκος

By Κουτσούμπα Δ - Νάκας Γ

28 Ιουνίου 2021

Isolated Towers in the fortification network of ancient Molossia: A case study

By Yannis D. Nakas

22 Ιουλίου 2020

Byzantine ship graffiti from the church of Prophitis Elias in Thessaloniki

By Andrea Babuin – Yannis Nakas

02 Ιουλίου 2020

Century Galleys in the Black Sea: Ships in the Romance of Alexander the Great

By Yannis D. Nakas